ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH:

 • Pojedyncze zajęcia - 30 zł
 • Karnet miesięczny na 4 zajęcia (1 lekcja w tygodniu) - 100 zł 
 • Karnet miesięczny na 8 zajęć (2 lekcje w tygodniu) - 150 zł 
 • Karnet miesięczny na 12 zajęć (3 lekcje w tygodniu) - 200 zł 
 • Karnet miesięczny na wszystkie zajęcia w tygodniu - 300 zł 
 • Karnet kwartalny 2 lekcje w tygodniu - 370 zł
  (ważny 3 miesiące od dnia zakupu)
   

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

 • Indywidualne zajęcia 120 zł.

JOGA DLA DZIECI: 

 • Pojedyncze zajęcia - 20 zł 
 • Karnet miesięczny na zajęcia (1 lekcja w tygodniu) - 70 zł

 

* Karnet miesięczny jest do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakupu,
* Karnet kwartalny jest do wykorzystania w ciągu 90 dni od daty zakupu,
* Nieobecność na zajęciach można odrobić na dodatkowych lekcjach oraz w następnym miesiącu, po dokonaniu opłaty za nowy pełny cykl miesięczny
   (nie dokonuję zwrotu ani przeniesienia opłat na następny miesiąc za niewykorzystane zajęcia).