ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH:

  • Pojedyncze zajęcia - 50 zł
  • Zajęcia jogi online - 30 zł
  • Karnet miesięczny na 4 zajęcia (1 lekcja w tygodniu) - 140 zł 
  • Karnet miesięczny na 8 zajęć (2 lekcje w tygodniu) - 190 zł 
  • Karnet miesięczny na 12 zajęć (3 lekcje w tygodniu) - 270 zł 
  • Karnet miesięczny na wszystkie zajęcia w tygodniu - 320 zł 

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

  • Indywidualne zajęcia 150 zł.

 

* Karnet miesięczny jest do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakupu na dane zajęcia.
* Nieobecność na zajęciach można odrobić na dodatkowych lekcjach oraz w następnym miesiącu, po dokonaniu opłaty za nowy pełny cykl miesięczny na taki sam karnet lub większy.
   (nie dokonuję zwrotu ani przeniesienia opłat na następny miesiąc za niewykorzystane zajęcia).