2016.12.17_plakat_net.jpgKochani
Zapraszam na otwarte warsztaty Joga - życie bez uzależnień.
Warsztaty odbędą się 17 grudnia o godzinie 10.00 w Terapeutycznej Szkole Jogi.

Celem warsztatów jest holistyczne podejście do uzależnienia. Zmiana stylu życia poprzez praktykę jogi, rozwój świadomości, życie w harmonii, wewnętrzne i zewnętrzne zrównoważenie na poziomie fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i duchowym.
Warsztaty skierowane są do osób, które zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, psychoaktywnych substancji chemicznych i innych uzależnień. Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także do rodzin osób uzależnionych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapraszam osoby uczęszczające na mitingi AA oraz osoby z innych grup formalnych i nieformalnych.

Joga to holistyczne podejście do człowieka. Takie podejście opiera się na założeniu, że przyczyny i skutki w leczeniu uzależnień pojawiają się zarówno w ciele, umyśle, emocjach i duszy.
Joga to zjednoczenie ciała, duszy i umysłu z najwyższą świadomością. Joga ma ogromny wpływ na poprawę naszego życia, zdrowia i samopoczucia jak również na rozwój świadomości.
Uzależnienie – to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego albo psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.
Uzależnienie powoduje odczuwanie głodu, braku dopaminy w mózgu (oddziałowuje ona na układ przyjemności, nagrody). Aby ten głód zaspokoić osoby uzależnione sięgają po środki odurzające. Fizjologiczna reakcja staje się nowym nawykiem, nową funkcją umysłu. a umysł obserwowany jest przez joginów.
Joga uczy obserwacji umysłu, siebie, swoich zachowań, reakcji, emocji i myśli. Dzięki regularnej praktyce jogi na poziomie fizjologicznym poprawia się funkcjonowanie wszystkich układów (dokrewnego, oddechowego, krwionośnego i innych)
Praktyka asan wzmacnia i regeneruje cały organizm. Na poziomie fizycznym - ciało staje się sprawne, elastyczne a zarazem silne. Osoby uzależnione mają w sobie dużo emocji, mają problemy ze snem, skupieniem uwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wiele asan czyli pozycji jogicznych ma wpływ na zmniejszenie stanów emocjonalnych związanych z łaknieniem. Joga to opanowanie własnego ciała i umysłu poprzez regularną praktykę. Na poziomie psychicznym poprawia się koncentracja, radzenie sobie z emocjami i stresem.
Joga buduje wytrwałość prowokując do pracy układ nerwowy, a szczególnie układ współczulny, w którym działa adrenalina i dopamina. Joga powoduje zmniejszenie impulsu dopaminy, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie stanów emocjonalnych, które prowadzą do zażywania alkoholu czy narkotyków. Joga sprowadza do chwili obecnej, gdzie dzięki obserwacji nie ma miejsca na emocje i myśli. Świadome wykonywanie asan pozwala poznać samego siebie, swoje mocne strony, a także lęki czy ograniczenia. Dzięki jodze uczymy się zsynchronizować swój świat wewnętrzny ze światem zewnętrznym. Joga prowadzi do wyciszenia rozproszonego umysłu. Na początku skupia się na oczyszczeniu naszego ciała i umysłu, by dojść głębiej, do naszej duszy, do naszej pierwotnej natury.
Dzięki praktyce jogi osoba uzależniona może wprowadzić do swojego życia konstruktywne zmiany. Dzięki pewności siebie i sile woli - naturalnym stanem będzie opanowanie, świadomość ciała, myśli i emocji oraz umiejętność bycia w chwili obecnej.
Takie holistyczne podejście do osób uzależnionych powoduje zmiany ich stylu życia na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym, a potrzeba destrukcyjnego zachowania czy sięgnięcia po środki uzależniające zniknie w sposób naturalny.
Serdecznie zapraszam
Magdalena Heluszka
Kontakt: 664 085 180